Mým odborným zaměřením je ochrana přírody, aplikovaná ekologie, revitalizace krajiny a vodních ekosystémů.

Ve svém oboru se profesně pohybuji již přes dvacet let. Mezi mé klienty patří malí investoři i nadnárodní společnosti, malé obce i velká města, státní orgány i nevládní organizace. Při své činnosti spolupracuji s předními odborníky z řad biologů, projektantů, vodohospodářů, úředníků státní správy a s mnoha dalšími profesemi. 

 RNDr. Lukáš Merta, Ph.D.

Dosažené vzdělání

 • 1993–1998: magisterské studium na Katedře ekologie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci,
  studijní obor Ochrana a tvorba životního prostředí, zaměření hydrobiologie (dosažení titulu Mgr.)
 • 1998–2003: interní doktorandské studium na Katedře ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci
  (dosažení titulu RNDr. a Ph.D.)

Odborné zaměření

 • Hydrobiologie a ichtyologie
 • Ekologie a revitalizace vodních ekosystémů
 • Problematika rybích migrací a rybích přechodů
 • Problematika rybářství a rybnikářství
 • Ekologie obnovy
 • Management chráněných území
 • Ochrana životního prostředí

Odborná praxe

 • 1999–2007: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Olomouc
 • Od r. 2007: samostatná činnost v oboru služeb v ochraně přírody a krajiny

Odborná kvalifikace

 • Autorizace k provádění hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy chráněné podle částí druhé, třetí a páté zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny podle § 67 (dříve tzv. „biologické hodnocení“). Platné prodloužení autorizace do 14. 11. 2025.
 • Autorizace k provádění posouzení podle §45i zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny („naturové posouzení“).
  Platné prodloužení autorizace do 18. 8. 2025.
 • Osvědčení k provádění činností pracovníka v elektrolovné četě podle §3 a §4 vyhlášky č. 50/78 Sb. (práce s elektrolovným zařízením při průzkumech a záchranných transferech ryb)

Publikační činnost

 • Autor nebo spoluautor čtyř desítek vědeckých a popularizačních publikací v oboru hydrobiologie a ichtyologie
 • První autor dvou knižních publikací a vysokoškolských skript:
  Vzácné druhy mihulí a ryb Olomouckého kraje – Rozšíření a ochrana, 2008 (ke stažení zde)
  Atlas rozšíření velkých lupenonožců České republiky, 2016 (ke stažení zde)